Karkearehun laatu

Yksi hevosenomistajan haasteista on tunnistaa hyvälaatuinen karkearehu. Tunnistaminen on kuitenkin hankalaa, koska ravinnepitoisuuksia ei voi haistaa tai silmillä nähdä. Kuitenkin on olemassa muutama tekijä, joiden avulla voidaan epäillä heinän olevan hyvälaatuista: korkea lehden ja varren välinen suhde (lehtien osuus on suurempi kuin varren), tuore haju ja ulkonäkö, puhtaus (ei sisällä esimerkiksi rikkakasveja) ja väri (huonolaatuinen säilöheinä selvästi ruskea, kuivaheinä keltainen). Hyvälaatuinen karkearehu sisältää enemmän ravinteita kuin huonolaatuinen, joka aiheuttaa useammin terveydellisiä ongelmia. (Gibbs 2005, 7-8.)

Karkearehujen laatua voidaan tarkastella kahdella eri tavalla: ravitsemuksellisella ja hygieenisellä tavalla. Näistä löydät lisätietoa niiden omilta alasivuiltaan. Optimitilanteessa nämä molemmat tekijät ovat kunnossa. Hygieenisestä laadusta ei kuitenkaan tule koskaan tinkiä! Ravitsemuksellisen laadun kohdalla voidaan joustaa optimitilanteesta, koska ravitsemuksellisia puutteita voidaan paikata muilla rehuilla. Ravitsemuksellisen laadun kohdalla tulee huomioida, ettei aina ole järkevintä valita ravitsemuksellisilta arvoiltaan parhainta mahdollista karkearehua. Esimerkiksi lihavalle hevoselle, jonka tulisi laihtua, on järkevämpää valita heinä, joka on ravintoarvoiltaan (energia, D-arvo ja sokeri) köyhempää kuin optimiheinä. (Hyyppä ym. 2017, 43.)

Alla on esitelty kuvin hygieenisesti hyvälaatuinen säilöheinä ja kuivaheinä.

DSC_0017

Hygieenisesti hyvälaatuista säilöheinää. © Neea Heinonen 2018.

DSC_0018

Hygieenisesti hyvälaatuista säilöheinää. © Neea Heinonen 2018

DSC_0009

Hygieenisesti hyvälaatuista kuivaheinää. © Neea Heinonen 2018.

DSC_0051

Hygieenisesti hyvälaatuista kuivaheinää. © Neea Heinonen 2018.