Lisätietoa

Tälle sivulle on listattu oppaan kokoomisessa käytetyt lähteet ja muu materiaali.

 

Lähdeluettelo:

AIRAKSINEN, Sanna ja HEISKANEN, Minna-Liisa 2015. Rehujen varastointi [verkkojulkaisu]. Suomen Hevostietokeskus ry. [Viitattu: 2018-02-19.] Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi/uploads/files/Rehujen_varastointi_TIETOSIVU_suojattu.pdf

AUTIO, Elena 2015a. Rehut [verkkojulkaisu]. Suomen Hevostietokeskus ry. [Viitattu: 2018-02-13.] Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi/uploads/files/Suomen_Hevostietokeskus_Hevosten_ruokintakoulu_osa-3_A4_15_03_10_net_SUOJATTU.pdf

AUTIO, Elena 2015b. Eri hevosryhmien ruokinta [verkkojulkaisu]. Suomen Hevostietokeskus ry. [Viitattu: 2018-02-13.] Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi/uploads/files/Suomen_Hevostietokeskus_Hevosten_ruokintakoulu_osa-4_A4_15_03_10_net_SUOJATTU.pdf

AUTIO, Elena 2015c. Hevosen ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta [verkkojulkaisu]. Suomen Hevostietokeskus ry. [Viitattu: 2018-02-13.] Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi/uploads/files/Suomen_Hevostietokeskus_Hevosten_ruokintakoulu_osa-1_A4_15_02_09_net_SUOJATTU.pdf

BOLZE, Daniela ja HOLST, Andrea 2006. Ähky. Suom. Jääskö, Kaisu. Saarijärvi: Vuodeka.

BROWN-DOUGLAS, Clarissa 2011. Feeding ponies [verkkosivu]. Kentucky Equine Research. [Viitattu: 2018-25-02.] Saatavissa: https://ker.com/equinews/feeding-ponies/

COOPER, J. & MCGREEVY, P. 2002 Stereotypic behaviour in the stabled horses: Causes, effects and prevention without comprimising horse welfare. Teoksessa Waran, N. (toim.) The Welfare of Horses. Dordrecht: Kluwer Acadmic Publishers

CRONJÈ, Pamela ja LATEGAN, Elna 2007. Feeding the brood mare [verkkojulkaisu]. Sa Horseman 02/2007. [Viitattu: 2018-02-24.] Saatavissa: http://journals.co.za/docserver/fulltext/ac_sahorse/2/1/ac_sahorse_v2_n1_a17.pdf?expires=1525304379&id=id&accname=guest&checksum=FF0F291A8DDEFFE304B7F01AE4034F78

DAVISON, Karen E. ja GIBBS, Pete G. 2012. Selection and Use of Roughage in Horse Feeding [verkkojulkaisu]. Texas  A&M University. [Viitattu: 2018-02-19.] Saatavissa: http://aglifesciences.tamu.edu/animalscience/wp-content/uploads/sites/14/2012/04/nutrition-selection-and-use-of-roughage-in-horses.pdf

ELLÄ, Anu 2015. Säilörehunurmet 2015 10 000kg ka [verkkojulkaisu]. ProAgria Länsi-Suomi. [viitattu: 2017-06-04]. Saatavissa: https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/sailorehu_2015_anu_ella_10tnsadot.pdf

ETELÄ-SUOMEN LAATUHEINÄRENGAS RY 2018. Säilytä rehut oikein [verkkosivu]. Etelä-Suomen Laatuheinärengas ry. [Viitattu: 2018-03-18.] Saatavissa: http://www.laatuheina.com/Mit%C3%A4onlaatuhein%C3%A4/S%C3%A4ilyt%C3%A4rehutoikein/tabid/11624/language/fi-FI/Default.aspx

EVIRA 2018. E211 – Natriumbentsoaatti [verkkosivu]. Evira. [Viitattu: 2018-03-21.] Saatavissa: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/koostumus/elintarvikeparanteet/lisaaineet/e-koodit/e211/

FALCK, Matti-Pekka 2016. Hyvää heinää hevoselle [verkkoartikkeli]. Hevosenomistaja 4/2016. [Viitattu: 2018-03-12.] Saatavissa: http://www.shkl.net/wp-content/uploads/2016/08/hyvaa-heinaa-hevoselle.pdf

FARMIT.NET 2018. Biologinen rehunsäilöntä [verkkosivu]. Farmit.net. [Viitattu: 2018-03-26.] Saatavissa: https://www.farmit.net/kotielain/rehunsailonta/biologinen-rehunsailonta

GIBBS, Pete G. 2005. Selection and use of hay processed roughage in horse feeding [verkkojulkaisu]. The Texas A&M University System. [Viitattu: 2018-02-22.] Saatavissa: https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/86750/pdf_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

GIBBS, Pete G. 2013. Selection and use of hay processed roughage in horse feeding [verkkojulkaisu]. The Texas A&M University System. [Viitattu: 2018-02-27.] Saatavissa: http://gillespie.agrilife.org/files/2013/02/Selection-and-Use-of-Hay-and-Processed-Roughage-in-Horse-Feeding.pdf

HEIKKINEN, Milja 2008. Nurmirehujen fruktaanit [lehtiartikkeli]. Pro Hevonen 2/2008.

HEINONEN, Juha 2018-02-15. Laatuheinäntuottaja [puhelinhaastattelu].

HEINONEN, Erkki 2016-11-03. Laatuheinän tuottaja [haastattelu]. Vihti: Mäkitien tila.

HIPPOLIS 2018. Lihavuuskuntoluokka [verkkosivu]. Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry. [viitattu 2017-05-30]. Saatavissa: http://www.hippolis.fi/palvelut/lihavuuskuntoluokka/

HOUPT, Katherine A. ja MCDONNELL, Sue M. 1993. Equine stereotypies [verkkojulkaisu]. The Compendium 09/1993. [Viitattu: 2018-02-28.] Saatavissa: https://www.paardenwelzijnscheck.nl/app/webroot/files/ckeditor_files/files/Voeding%20en%20Water/Houpt%20%26%20McDonnell%20(1993)%20Equine%20stereotypies.pdf

HYYPPÄ, Seppo, TEPPINEN, Auli ja SAASTAMOINEN, Markku 2017. Hevosen ruokinta ja hoito. ProAgrian Keskusten Liitto. Ajasto Paperproducts Oy.

JAAKKOLA, Nina ja SAASTAMOINEN, Markku 2008. Vanhalle hevoselle hyvin sulavat rehut [lehtiartikkeli]. Pro Hevonen 04/2008. Sivut 49-55.

JAAKKOLA, S. 2007. Mitä on rehujen laatu? [lehtiartikkeli]. ProHevonen 3/2007

JAAKKOLA, Seija 2014. Säilöntäaineiden toimintaperiaatteet ja soveltuvuus palkokasvien säilöntään [verkkojulkaisu]. Helsingin yliopisto. [Viitattu: 2018-03-17.] Saatavissa: https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/sailontaaineet_ja_palkokasvit_seija_jaakkola.pdf

JAAKKOLA, Seija 2017. Erilaiset säilöntäaineet [verkkojulkaisu]. Helsingin yliopisto. [Viitattu: 2018-03-25.] Saatavissa: http://kasvuahameessa.fi/wp-content/uploads/2016/11/mustiala_sailontaaineet_seija_jaakkola.pdf

JONES, Steven M. 2018. Digestive System of the Horse and Feeding Management [verkkojulkaisu]. University of Arkansas, United States Department of Agriculture, and County Governments Cooperating. [Viitattu: 2018-03-01.] Saatavissa: https://www.uaex.edu/publications/PDF/FSA-3038.pdf

KARIKOSKI, Ninja 2012. Kohtalokas kaviokuume [verkkosivu]. Julkaistu Hippoksessa 1/2012. [viitattu 2017-06-04]. Saatavissa: http://elainsairaala.helsinki.fi/fi/kohtalokas-kaviokuume

KOKKONEN, Anna-Maria 2015. Laadukasta heinää hevosille [verkkojulkaisu]. ProAgria Etelä-Savo. [Viitattu: 2018-03-22.] Saatavissa: https://www.proagria.fi/blogit/ruohonjuurella/2015/10/11/laadukasta-heinaa-hevosille

LILLKVIST, Anneli 2007. Ruokinnalla tuloksiin 4. Pietarsaari: Oy Forsberg Rahkola Oy. Painos 2

LILLKVIST, Anneli 2002. Ruokinnalla tuloksiin 3. Pietarsaari: Oy Forsberg Rahkola Oy.

LSU 2018. Nutrition and Foal Growth [verkkosivu]. Louisiana State University. [Viitattu: 2018-02-27.] Saatavissa: http://www.lsu.edu/vetmed/ehsp/horse_health/aaep_tips/nutrition.php

LUONNONVARAKESKUS 2018. Hevosten energia- ja valkuaissuositukset [verkkosivu]. Luonnonvarakeskus. [Viitattu: 2018-02-19.] Saatavissa: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Ruokintasuositukset/Hevoset/hevosten_energia_ja_valkuaissuositukset

MUSTIKKA, Minna 2016. ME, ka, D-arvo, srv-arvo – Lyhyt oppimäärä heinän rehuanalyysistä [verkkojulkaisu]. Hevosesi hyväksi. [Viitattu: 2018-02-21.] Saatavissa: http://hevosesihyvaksi.fi/tietoiskut/me-ka-d-arvo-srv-arvo-lyhyt-oppimaara-heinan-rehuanalyysista

MÄKI, Jarno ja VIITANEN, Johanna 2018. Kuiva-aine [verkkosivu]. Etelä-Suomen Laatuheinärengas ry. [Viitattu: 2018-02-27.] Saatavissa: http://www.laatuheina.com/Rehuanalyysit/Rehuanalyysintulkintakuivaaine/tabid/11369/language/fi-FI/Default.aspx

NIINISTÖ, Kati ja TULAMO, Riitta-Mari 2012. Hevosen mahahaava [verkkojulkaisu]. Hippos 2/2012. [Viitattu: 2018-03-12.] Saatavissa: http://elainsairaala.helsinki.fi/fi/hevosen-mahahaava

PLANCK, C. 2003. Teoksessa: Planck, C. & Rundgren, M. Hästens näringsbehov och utfodring. 2003. Natur och Kultur/LTs förlag

ROSENLEW, Karin 2009. Hyvä ruokinta perusta hevosen terveydelle [Lehtiartikkeli]. Sivut 6-12. Pro Hevonen 2/2009.

REILAS, Tiina ja SÄRKIJÄRVI Susanna 2013. Hevosen lihavuuskunto ja sen vaikutukset
kiimakiertoon [verkkojulkaisu]. Suomen Hippos ry. [Viitattu: 2018-12-02.] Saatavissa: http://www.hippos.fi/files/6086/susanna_sarkijarvi.pdf

SAASTAMOINEN, Markku 2016. Kasvavan varsan ruokinta [verkkojulkaisu]. Hevosenomistaja 5/2006. [Viitattu: 2018-02-24.] Saatavissa: http://www.shkl.net/wp-content/uploads/2016/10/Kasvava_varsan_ruokinta_Hevom5_16.pdf

SAASTAMOINEN, Markku 2008. Rehuturvallisuus tärkeä osa hevosten hyvinvointia [lehtiartikkeli]. Pro Hevonen 3/2008. Sivut 21-25

SAASTAMOINEN, Markku 2007. Hevosen ruokinta. Julkaisussa: TERÄVÄINEN, Hanne (toim.) Hevosen ruokinta ja hoito. Porvoo: WS Bookwell Oy

SAASTAMOINEN, Markku 2003. Hevosen ruokinta. Julkaisussa: SAASTAMOINEN, Markku ja TERÄVÄINEN, Hanne (toim.) Hevosen ruokinta ja hoito. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy

SUOMEN HEVOSTIETOKESKUS RY 2018a. Säilörehu ja säilöheinä [verkkosivu]. Suomen Hevostietokeskus ry. [viitattu 2017-05-30]. Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=818&kieli=3

SUOMEN HEVOSTIETOKESKUS RY 2018b. Kuivaheinä [verkkosivu]. Suomen Hevostietokeskus ry. [viitattu 2017-05-30]. Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=817&kieli=3

SUOMEN HEVOSTIETOKESKUS RY 2018c. Koostumus [verkkosivu]. Suomen Hevostietokeskus ry. [viitattu 2017-05-30]. Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=834&kieli=3

SUOMEN HEVOSTIETOKESKUS RY 2018d. Yleistä ruokinnan suunnittelusta [verkkosivu]. Suomen Hevostietokeskus ry. [viitattu 2017-05-30]. Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=708&kieli=3

SUOMEN HEVOSTIETOKESKUS RY 2018e. Hevosen elopainon määritys [verkkosivu]. Suomen Hevostietokeskus ry. [viitattu 2017-05-30]. Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=840&kieli=3

SUOMENHEVOSTIETOKESKUS RY 2018. Rehuarvot [verkkosivu]. Suomenhevostietokeskus ry. [Viitattu: 2018-02-21.] Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=835&kieli=3

SUOMEN HIPPOS RY 2018. Hevoskannan kehitys maassamme 1910 – [verkkojulkaisu]. Suomen Hippos ry. [Viitattu: 2018-03-22.] Saatavissa: http://www.hippos.fi/files/13835/hevoskannan_kehitys_1910-2016.pdf

SUOMEN HIPPOS RY 2018. Suomalainen ratsuponi [verkkosivu]. Suomen Hippos ry. [viitattu 2017-05-30]. Saatavissa: http://www.hippos.fi/jalostus_ja_nayttelyt/yleista_jalostuksesta/kantakirjarodut/suomalainen_ratsuponi

SUOMEN HIPPOS RY. Pohjoismaiden parhaat kylmäveriravurit kohtaavat Turussa [verkkosivu]. Suomen Hippos ry. [viitattu 2017-05-30]. Saatavissa: http://www.hippos.fi/hippos/muut/median_palvelut/artikkelipankki/kylmaveristen_pm

SVERIGES LANBRUKSUNIVERSITET 2013. Athletic horses fed high energy forage diets [verkkojulkaisu]. SLU. [Viitattu: 2018-02-17] Saatavissa: http://www.slu.se/sv/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/nyheterhuv/athletic-horses-fed-high-energy-forage-diets-/

SWINKER, ANN M. 2018. Feeding Horses [verkkosivu]. The Pennsylvania State University. [Viitattu: 2018-02-17]. Saatavissa: https://extension.psu.edu/feeding-horses

SÄRKIJÄRVI, Susanna 2008. Miten tulkitaan rehuanalyysiä [lehtiartikkeli]. Pro Hevonen 3/2008.  Sivut 7-11

THE BRITISH HORSE SOCIETY 2010. Why is forage so important? [verkkojulkaisu]. The British Horse Society. [Viitattu: 2018-02-25.] Saatavissa: file:///C:/Users/Neea/Pictures/Basic%20Feeding.pdf

THE KENTUCKY EQUINE RESEARCH STAFF 2011. Nutritional Management of Draft Horses [verkkosivu]. Kentucky Horse Research. [Viitattu: 2018-02-26.] Saatavissa: https://ker.com/equinews/nutritional-management-draft-horses/

TOIVAKKA, Minna 2014. Nurmen perustaminen, lannoitus ja korjuuajankohdan merkitys hevosheinän viljelyssä [verkkojulkaisu]. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. [Viitattu: 2018-19-02.]. Saatavissa: https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys–research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/hevosvoimaa/toivakka_oikeaoppinen-hevosheinan-lannoitus.pdf

TUOMOLA, Kati 2017. Hevosen pöly – yliherkkyys, astma [verkkojulkaisu]. Heppalääkäri.fi. [Viitattu: 2018-02-19.] Saatavissa: https://www.heppalaakari.fi/astma-rao/

TUOMOLA, Kati 2018. Metabolinen oireyhtymä [verkkojulkaisu]. Heppalääkäri.fi. [Viitattu: 2018-02-19.] Saatavissa: https://www.heppalaakari.fi/metabolinen-oireyhtyma/

VIITANEN, Johanna 2018. Kuivan heinän säilytys – aika entinen ei enää palaa [verkkosivu]. Etelä-Suomen Laatuheinärengas ry. [Viitattu: 2018-02-21.] Saatavissa: http://www.laatuheina.com/Mit%C3%A4onlaatuhein%C3%A4/S%C3%A4ilyt%C3%A4rehutoikein/Kuivanhein%C3%A4ns%C3%A4ilytys/tabid/11625/language/fi-FI/Default.aspx

VIITANEN, Johanna 2007. Syyssadosta tuli katastrofi, mutta hevonen tarvitsee heinää [verkkojulkaisu]. Ratsastus 01/07. [Viitattu: 2018-17-02.] Saatavissa: http://www.hayjack.fi/docs/s28-31_heppa107.pdf

WARREN, Lori K. 2009. Feeding and Management Considerations for Horses [verkkojulkaisu]. Alberta Agriculture and Rural Development. [Viitattu: 2018-03-01.] Saatavissa: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex9622/$FILE/feeding-and-management-considerations-horses.pdf